DomůMagazínTejpování kolena + TOP tejpovací pásky (JAK VYBRAT)

Tejpování kolena + TOP tejpovací pásky (JAK VYBRAT)

Aktivní životní styl s sebou přináší kromě mnoha benefitů také rizika. Zvýšená zátěž, únava, nesprávná technika či nevhodná obuv, to je jen zlomek faktorů, které mohou vést ke zraněním. V předcházení bolesti a zraněním je bezpochyby nejdůležitější prevence. Co však dělat, když už je pozdě – a koleno bolí a bolí? Znáte tejpování kolena?

Nejlepší pásky na tejpování kolena

V článku se dozvíte:

 • něco málo z anatomie a funkce kolenního kloubu
 • jaké jsou nejčastější příčiny bolesti kolen
 • které sporty jsou z hlediska kolen rizikové
 • jak může pomoci kineziotejping
 • jak se tejpuje skokanské a běžecké koleno
 • a co na to fyzioterapeut

Trochu anatomie

I přesto, že kolenní kloub vypadá na první pohled jednoduše, není tomu tak. Ve skutečnosti patří mezi nejsložitější klouby v lidském těle.

Tvoří ho až čtyři kosti. Jsou to stehenní kost, holenní kost, jablíčko a jehlice ( ačkoli jehlice do kloubu přímo nezasahuje, někdy se uvádí jako jeho součást).

Koleno má kromě chůze ještě jednu extrémně důležitou roli, kterou je tlumení četných doskoků a nárazů, kterým musí v průběhu našeho života čelit.

Tuto funkci do velké míry zastává chrupavka, která je speciálně tvarována do tvaru písmene C. Známe ji pod názvem meniskus.

V každém koleni máme menisky dva – laterální (na vnější straně) a mediální (na vnitřní straně).

Kromě tlumení nárazů pomáhají také se stabilitou celého kloubu. Tu kromě menisků zajišťují hlavně kolenní vazy. Po bocích jsou to postranní vazy, středem kloubu procházejí hlavní stabilizátory – přední a zadní zkřížený vaz.

Funkce

Na první pohled by se vám mohlo zdát, že koleno umíme pouze ohnout (flexe) a vystřít (extenze). Není to ovšem úplně tak. V kolenním kloubu umíme provést i rotaci, a to dokonce vnější i vnitřní.

Právě to jsou pohyby, během kterých nejčastěji dochází k poškození jednotlivých struktur.

Nebolí pouze „na stará kolena“

Nejčastějším důvodem bolesti kolen je úraz. Uklouznutí, pád či podvrtnutí už zažil asi každý z nás. Ne všichni však měli štěstí, že to jejich kolenní kloub s přehledem zvládl.

Mezi nejčastější úrazy patří přetržení nebo natržení předního nebo zadního zkříženého vazu.

V případě chronických potíží se často objevuje tzv. běžecké a skokanské koleno, které však dokážou potrápit nejen běžce a skokany.

Více o tomto problému si můžete přečíst v našem podrobnějším článku o běžeckém a skokanském koleni.

S přibývajícím věkem může kolena ohrozit i opotřebení chrupavky, která tvoří jakýsi ochranný val před tím, aby se jednotlivé kosti třely přímo o sebe. Určitou roli hrají i genetické predispozice.

Které sporty jsou rizikové?

Z hlediska poranění kolenního kloubu jsou nejrizikovější sporty, při kterých dochází k prudkým změnám pohybu či rotacím kolena.

Střety se soupeřem, vysoká rychlost či kluzký povrch rovněž nepřispívají k bezpečnosti.

Představit si můžeme například fotbalistu kličkujícího mezi ostatní hráče nebo hokejistu, kterému se po utkání se soupeřem podvrtla brusle.

Jako rizikové můžeme označit fotbal, hokej, florbal, basketbal, volejbal, házenou, krasobruslení, tenis, squash a mnohé podobné sporty.

Problémy s koleny mají však i sportovci, kteří neutrpěli žádný úraz. Často totiž jde o chronické bolesti.

Známé je např. tzv. skokanské koleno, které trápí nejednoho volejbalisty nebo třeba běžecké koleno, které zase (nečekaně) limituje mnohé běžce.

Není bolest jako bolest – pomůže tejpování?

Bolest kolenního kloubu může být ve skutečnosti dvojí:

 • buď vychází přímo z poškození struktur vlastního kloubu (menisky, chrupavky), tehdy hovoříme o intraartikulární bolesti,
 • nebo je zprostředkována z přilehlých struktur (vazy, svaly, šlachy), to je extraartikulární bolest

K tomu, abychom rozlišili, co přesně nás v koleně bolí, budeme bezpochyby potřebovat lékařské vyšetření. Kolena vás budou nosit až do smrti (snad), a tak se nevyplatí nic podcenit.

Vyšetření palpací, magnetickou rezonancí či pořízení rentgenového snímku dnes patří k běžným úkonům, které vám provedou na každé dobré klinice.

Jak může pomoci tejpování kolena?

Kineziotejping patří mezi oblíbené formy terapie u rekreačních i vrcholových sportovců.

Rozeznáváme několik fyziologických účinků jako například korekci funkce svalů, snížení vnímání bolesti nebo lepší stabilitu kloubů.

Pro správnou aplikaci je třeba znát anatomii postiženého místa i zásady, jakými jsou například začátek a směr lepení tejpů či použité napětí.

Mnoho lidí si však použití tejpů mýlí se zázračným lékem, který je nejen zbaví bolesti, ale odstraní i její příčinu a přinese vyřešení problému. Je to ale opravdu tak?

Existuje celá řada vědeckých studií, které hodnotí aplikaci kineziotejpů v případě bolesti kolen. Jelikož příčiny bolestivosti kolen jsou různé, je třeba rozlišovat, jaký typ tejpování pro konkrétní problém zvolíme.

Kineziotejping a bolest kolena – kdy ano?

Ve studii zabývající se bolestí kolene z důvodu osteoartritidy aplikovaly kineziotejpy 28 pacientům, přičemž 26 pacientů tvořilo kontrolní skupinu. Sledované parametry byly rozsah pohybu, bolestivost, síla a funkčnost.

Výzkumníci po třech týdnech trvající intervence dospěli k závěru, že již po první aplikaci kineziotejpů dosáhli pacienti lepšího rozsahu pohybu.

Rovněž subjektivně hodnotili i nižší vnímání bolesti. Zároveň však výzkumníci dodávají, že ve srovnání s konzervativní léčbou nepřinesl tejping další benefity (Aydoğdu, 2017).

Další výzkum se zaměřil také na osteoartritidu. Tentokrát porovnával vliv kineziotejpingu s účinkem placeba (pacienti také podstoupili tejping, ale tento neměl žádný účinek).

Sledované parametry byly, podobně jako v předchozí studii, rozsah pohybu, bolestivost, svalová síla a přidána byla chůze. Skupina pacientů, která absolvovala kineziotejping, vykazovala krátkodobě zlepšení v chůzi a rozsahu pohybu, sníženo bylo i vnímání bolesti (Mutlu, 2017).

Podíváme-li se na studie, které hodnotily aplikaci kineziotejpů na bolest v oblasti jablíčka (nejčastěji tzv. skokanské koleno), najdeme několik potvrzení, že tejpy vedly ke snížení bolestivosti.

Velká review z roku 2017 však bohužel nepotěší zaryté zastánce kineziotejpingu jako všemocné medicíny. Výzkumníci dospěli k závěru, že kineziotejping je skvělým podpořením konzervativní léčby, ale sám o sobě problém nevyřeší (Logan a kol., 2017).

V případě poranění předního zkříženého vazu aplikace kineziotejpů zmírnila vnímání bolesti a otok, zvětšila rozsah pohybu a sílu ohýbačů kolenního kloubu (hamstringů) (Balki, 2016).

Nejčastější problémy s kolenem a jak je řešit

Pokud jste se rozhodli, že tejpem dáte šanci a vyzkoušíte je, myslete na to, že s jejich aplikací byste měli mít alespoň jaké – takové zkušenosti.

Vždy je vhodné se před jejich použitím poradit s lékařem nebo fyzioterapeutem.

Pozor!

Tejping nenahrazuje návštěvu ortopeda, resp. fyzioterapeuta a neměl by být použit jako náhrada konzervativní léčby.

Jak se tejpuje běžecké koleno?

 1. Sehněte koleno do 90° úhlu. Vezměte si delší pás tejpu a odstraňte na jednom konci ochrannou fólii. Tento konec nalepte zepředu pod jablíčko tak, že zbytek pásky bude směřovat k vnější straně kolene (a přesáhne ji).
 2. Vyzkoušejte pásku natáhnout tak moc, jak jen lze (100 %), pak opět povolte. Nyní pásku natáhněte (přibližně o 10 – 25 %) a pod takovým napětím ji lepte podél iliotibiálního traktu (viz obrázek). Konec pásky přilepte bez napětí.
 3. Vezměte si druhou pásku. Přestřihněte ji na polovinu a nůžkami zaoblete konce (nebudou se zachytávat o oblečení a aplikace vydrží déle). Vznikly vám dva kratší zaoblené tejpy.
 4. Stále držte koleno v 90°úhlu a vezměte si první krátký tejp. Opatrně odstraňte fólii ze středu, nedotýkejte se lepicí části. Natáhněte tejp přibližně o 75 % a nalepte jej od středu – o něco méně než kolmo na předchozí tejp (viz video).
 5. Bod č. | 4 opakujte i s posledním kouskem pásky, tentokrát však tejpy nalepte kolmo na pásku z bodu č. 4. 4.
 6. Ujistěte se, že tejpy dostatečně přiléhají a neodlepují se. Lepidlu pomůže teplo a tření.

Video návod: 

Jak se tejpuje skokanské koleno?

Bolest kolene se ne vždy objeví pouze na vnější straně.

Častá je i tupá až pálivá bolest na přední straně kolene v oblasti před jablíčkem a pod ním.

Nazývá se také patelofemorální syndrom a mezi sportovci je tento problém znám jako skokanské koleno. Více si o tomto problému můžete přečíst v našem článku.

Jak vzniká?

Čtyřhlavý sval stehna – nejmohutnější sval na přední straně nohy – se upíná na holenní kost pomocí tzv. svalů. jablíčkového vazu.

Ten přechází před jablíčko a končí těsně pod ním na píšťalu.

Rizikovými jsou skoky a doskoky, dopady na jednu nohu, jakož i časté změny směru a brždění. Všechny tyto pohyby mohou v konečném důsledku přispět k hromadění mikropoškození, které vedou k bolestivosti.

Jelikož v případě skokanského kolena jsou postiženy jiné struktury, než u běžeckého kolena, postup tejpování je odlišný.

Cílem je stabilizovat kolenní kloub a odlehčit jablíčko a jablíčkový vaz, abychom docílili úlevy od bolesti.

Jak na to?

 1. Sehněte koleno do 90°, nahmatejte jablíčko a místo, kde se jablíčkový vaz upíná na píšťalu. Tejp budete lepit přesně uprostřed – poznáte to podle toho, že toto místo bude jemně pružit, když na něj zatlačíte.
 2. Připravte si krátký tejp. Odstraňte fólii z jejího středu a natáhněte jej přibližně na 50 – 75 % maximální délky. Nalepte střed tejpu a ujistěte se, že oba konce lepíte bez napětí.
 3. Nyní se přesuneme na stehno – na spodní část kvadricepsu. Přilepte konec tejpu bez napětí přibližně na střed stehna.
 4. Natáhněte pásku přibližně o 25 % a pokračujte vnitřní stranou směrem k jablíčku. Když jej dosáhnete, zvyšte napětí o dalších 25 %. Lepení končíte bez napětí někde pod prvním tejpem.
 5. Opakujte bod č.1. 4, ale tentokrát veďte tejp vnější stranou.
 6. Nezapomeňte tejpy třením zahřát, abyste aktivovali termosenzibilní lepidlo.

Video návod:

Co na to fyzioterapeut?

Mgr. et Bc. Terézia Magdolenová, fyzioterapeutka:

„Dosud neexistují studie, které by vysloveně potvrzovaly a konkretizovaly účinky kineziotejpingu. Jejich využití vidím proto v současné době výlučně jako doplňkovou terapii, přičemž rozhodně nenahrazuje konzervativní léčbu. I když se aplikace kineziotejpů zdá být běžnému uživateli jednoduchá, je více než žádoucí, aby se klient svěřil do rukou odborníka s adekvátními znalostmi z oblasti anatomie, fyziologie a biomechaniky. Stejně tak je důležité, aby fyzioterapeut správně vyhodnotil žádaný účinek, kterému následně přizpůsobí druh a tvar kineziotejpu, směr aplikace i tah pásky. V neposlední řadě je třeba dbát i na správnou přípravu kůže klienta před aplikací – v opačném případě hrozí, že se páska odlepí předčasně.“

 

Reference

AYDOĞDU, Onur, et al. Clinical outcomes of kinesio taping applied in patients with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation, 2017, 30.5: 1045-1051.(https://content.iospress.com/articles/journal-of-back-and-musculoskeletal-rehabilitation/bmr169622)

BALKI, Selvin; GÖKTAŞ, Hanım Eda; ÖZTEMUR, Zekeriya. Kinesio taping as a treatment method in the acute phase of ACL reconstruction: a double-blind, placebo-controlled study. Acta orthopaedica et traumatologica turcica, 2016, 50.6: 628-634. (2)

HO, Kai-Yu, et al. Effects of patellofemoral taping on patellofemoral joint alignment and contact area during weight bearing. journal of orthopaedic & sports physical therapy, 2017, 47.2: 115-123. (3)

LOGAN, Catherine A., et al. Systematic review of the effect of taping techniques on patellofemoral pain syndrome. Sports health, 2017, 9.5: 456-461. (4)

MUTLU, Ebru Kaya, et al. Does Kinesio taping of the knee improve pain and functionality in patients with knee osteoarthritis?: a randomized controlled clinical trial. American journal of physical medicine & rehabilitation, 2017, 96.1: 25-33. (5)

VAN DER WORP, Maarten P., et al. Iliotibial band syndrome in runners. Sports medicine, 2012, 42.11: 969-992. (6)

4.5/5 - (6 votes)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Jakub
Jakubhttps://www.fitnesaci.cz
Sportu se věnuji odmalička. Hraju fotbal a ve volném čase rád cvičím. I proto jsem se rozhodl založit tento web. Neustále se v této problematice vzdělávám. V mých článcích se budu snažit přiblížit vám můj pohled na věc.