DomůMagazínFyzioterapeut – Kdo to je a kdy vyhledat jeho pomoc?

Fyzioterapeut – Kdo to je a kdy vyhledat jeho pomoc?

Pociťujete bolest v bedrech nebo v zádech? Ráno vstáváte z postele celí dolámaní? Cítíte, že máte ztuhlou šíji nebo vás někdy bez zjevné příčiny pobolívá hlava?

Pokud ano, pravděpodobně přemýšlíte nad návštěvou odborníka. Možná však váháte, kam vlastně konkrétně máte jít. Ať jít na masáž, nebo na fyzioterapii.

Kdo to je a co vlastně dělá fyzioterapeut?

Následující řádky vám poradí a odpovídají na všechny vaše dotazy.

Odkud se vzala fyzioterapie?

Zmínky o tomto oboru pocházejí z dávné historie. Už před 2500 lety v dobách Hippokrata se totiž mluvilo o blahodárném účinku pohybu na lidský organismus. Od té doby se obor vyvíjel a zdokonaloval společně s pokrokem vědy o lidském těle.

Na svůj vrchol si však musel počkat až do 20. století, kdy došlo k velkým objevům na poli neurologie, neurofyziologie a neuroanatomie.

Nové objevy tak daly prostor vzniku moderních fyzioterapeutických metod i novému pojetí léčby jako takové. A tak vznikl obor fyzioterapie v podobě, jak ji známe dnes.

fyzioterapeut

Rehabilitace versus fyzioterapie

Tyto dva pojmy se v našem článku budou objevovat poměrně často. Věnujme jim proto trochu víc prostoru.

Rehabilitace se skládá z pěti částí:

 • pracovní
 • sociální
 • technické
 • léčebné
 • pedagogické

Společně tím vytvářejí koncept tvz. ucelené rehabilitace. Každá z těchto složek má své odborníky, kteří ji zastřešují a všichni společně utváří tzv. multidisciplinární tým.

Fyzioterapie spadá společně s ergoterapií, klinickou logopedií a psychologií do složky tzv. léčebné rehabilitace.

Tím se dostáváme k odpovědi na naši otázku. Fyzioterapie a rehabilitace nejsou synonyma. Rehabilitace je nadřazený pojem pro fyzioterapii a jejich významy by neměly být zaměňovány.

S čím vším rehabilitace pomůže?

Rehabilitace jako podkategorie fyzioterapie má za hlavní cíl navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu.

Jejím úkolem je tak zařadit zpět do aktivního společenského života každého, koho trápí zdravotní problémy. Nezáleží na tom, zda jde o následek nemoci, nebo vrozené vady. Může se jí jednat o jednoduchá cvičení, ale i o celý komplex navazujících léčebných procesů. Takový komplex známe pod pojmem léčebná rehabilitace.

Rehabilitační léčbu navrhuje a doporučuje ošetřující lékař. Je to tedy praktický lékař, případně ošetřující lékař z nemocnice, kde byl pacient naposledy hospitalizován.

Můžete se však také obrátit na odborníka, jako je ortoped, neurolog nebo rehabilitační lékař. Váš obvodní lékař totiž nemusí mít v dané oblasti dostatečné znalosti.

Kolik stojí takový fyzioterapeut?

Rehabilitace může být částečně nebo zcela hrazena pojišťovnou. Je však nutné, aby vám poukaz na vyšetření vypsal právě váš lékař. Konečná cena se tedy může velmi lišit.

Kdy je třeba jít za odborníkem?

Dobře zvolená rehabilitace dokáže zbavit bolesti a omezenou pohyblivost vrátit k původnímu stavu. Během rehabilitační léčby lékař průběžně kontroluje váš stav.

Vyhodnocuje zda byla vaše dosavadní rehabilitace úspěšná, zda má pozitivní vliv na celkový zdravotní stav. Zároveň rozhoduje o pokračování, změně nebo ukončení léčby a podle potřeby opět provádí léčebné výkony.

Nejčastější formou rehabilitace je:

 • uvolnění svalů
 • mobilizace kloubů
 • učení cviků

Jedná se o cviky, které by měl pacient pravidelně aktivně cvičit doma.

Z přístrojových technik jde nejčastěji o:

 • elektroterapii
 • magnetoterapii
 • laseroterapii
 • ultrazvuk
 • rázovou vlnu

Tyto mají za úkol zejména uvolnit svaly a urychlit hojení měkkých tkání.

cvičení s masážním valcem

Názor odborníka

Fyzioterapeut pomáhá lidem všech věkových kategorií od miminek až po seniory. Vyhledávají ho především lidé se zdravotními potížemi či zraněními, které jim způsobují bolest či omezení pohybu. Stále více vyhledávají fyzioterapeuty i ženy, které se snaží o miminko nebo jsou po porodu (v některých zemích je například vyšetření fyzioterapeutem po porodu samozřejmostí a je hrazeno ze zdravotního pojištění).

Patrik Konrády, fyzioterapeut, autor mobilní aplikace se cvičeními BodyFix.io

Základem pro práci s novým pacientem, který přichází za fyzioterapeutem, je vstupní vyšetření. Fyzioterapeut vyšetřuje v podstatě již v momentě, kdy pacient otevře dveře. Všímá si jeho chůze, držení těla a podobně. Při vstupním vyšetření fyzioterapeut od pacienta získává anamnézu, testuje rozsah pohybu, odhaluje svalové dysbalance, blokády, oslabené či přetížené svaly a podle řešeného problému vybere funkční svalové testy. Pokud má pacient relevantní lékařské zprávy či RTG/CT/MR snímky, je vhodné, aby si je s sebou přinesl.

Na základě vstupního vyšetření a diagnostiky fyzioterapeut navrhne individuální fyzioterapeutický plán. Fyzioterapeut využívá při terapii všech dostupných metodik, cvičení, manuálních technik, které ovládá, snaží se odhalit a odstranit příčinu bolestí.

Fyzioterapeut vám také může doporučit cvičení na doma. Já využívám tvorby individuálních cvičebních plánů pomocí aplikace BodyFix.io, které jsem autorem. Mobilní aplikace určená pro veřejnost obsahuje více než 600 cviků s různým zaměřením: bolesti zad, ploché nohy, posílení středu těla, respirační onemocnění a podobně.

Na závěr bych rád doporučil, aby si lidé vybírali toho, kdo bude pracovat s jejich tělem obezřetně. V současnosti pozoruji zejména na sociálních sítích, že „úspěchu“ se těší lidé s pár denními nebo týdenními kurzy, kteří provádějí chiropraxii. V zahraničí se chiropraxie studuje na univerzitě a absolvent následně obdrží diplom a je oprávněn léčit lidi jako každý jiný odborný lékař. Na Slovensku takový studijní obor a ani oficiální profesi nemáme. Pro výkon fyzioterapeuta je u nás zapotřebí buď vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání. Proto je dobré vybírat fyzioterapeuta podle referencí. Pokud nemáte reference, pozorně si prostudujte web daného odborníka, zejména sekci se vzděláním. Každý fyzioterapeut, který vykonává své povolání musí být registrován v České komoře fyzioterapeutů a musí se celoživotně vzdělávat. Proto v jeho sekci vzdělávání určitě najdete kromě školy také absolvované kurzy.

Pomůže mi tejping?

Jednou z forem rehabilitace je také stále častěji používaný tejpink. Používá se jako doplněk k celkové rehabilitaci.

fyzioterapeut praha 6

Měli byste ovšem mít na paměti, že sám o sobě většinou daný problém neřeší. Před samotným použitím tzn.

je důležitá konzultace s lékařem.

Ten pacienta naučí, jak pásky správně aplikovat.

Rozhodnete-li se pro aplikaci barevných pásků sami, je velmi důležité nalepit si pásku správně.

Špatně provedená aplikace může totiž vaše problémy ještě zhoršit.

Odborníci tak rozhodně nedoporučují aplikovat si pásku bez předchozích zkušeností.

Pokud jste v oblasti tejpingu začátečníci, tak si raději najděte čas a navštívíte odborníka.

Fyzioterapeut versus masér

Mezi fyzioterapeutem a masérem je několik rozdílů.

Fyzioterapeut je vysokoškolsky vzdělaný zdravotník. Masér je obvykle absolvent rekvalifikačního kurzu.

Masér k výkonu své práce nemusí mít žádné speciální povolení. Fyzioterapeut potřebuje k samostatnému výkonu zdravotnického povolání registraci a svou činnost může provozovat jen ve zdravotnickém zařízení.

fyzioterapeut

Postup práce fyzioterapeuta

Fyzioterapeut provede hned na začátku důkladné vyšetření pacienta a určí hlavní příčinu jeho problémů.

Následně určí cíl, kterého má být dosaženo a zahájí vhodnou léčbu. Pro dosažení co nejlepšího výsledku a uzdravení pacienta pak volí různé metody, a to tak, aby co nejvíce vyhovovaly pacientovi a byly maximálně účinné.

Při každé další návštěvě pak fyzioterapeut provádí orientační vyšetření zaměřené na hlavní problém a hodnotí průběh terapie. Současně reaguje na každou změnu pacientových potíží a průběžně upravuje terapii takovým způsobem, aby přinesla co nejlepší výsledek.

Fyzioterapii zvolte ve chvíli, pokud máte problémy s pohybovým systémem (svaly a klouby). Případně pokud vás trápí nějaká neurologická onemocnění (cévní mozková příhoda, Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza apod.).

Pomůže také při ortopedických obtížích, stavech po úrazech a operacích. Pokud sportujete, fyzioterapeut vám dokonce může pomoci zlepšit vaši výkonnost.

fyzioterapeut praha

Účinky masáže

Masáže jsou obecně velmi prospěšnou metodou pro zlepšení zdraví člověka. Dokáží pozitivně působit na odstranění únavy a zvýšení regenerace. Vhodně zvolená masáž dokáže zlepšit krevní oběh a také pozitivně ovlivňovat psychiku člověka.

Masáž může být dokonce přínosná i při určitých formách bolestí zad. Neměla by však být považována za jakýsi všelék. Mnohé problémy se masáží nejenže nedají řešit, ale aplikace masáže by u nich mohla být dokonce kontraproduktivní.

Nejvhodnější je používání masáže pouze v případech, kdy trpíte bolestmi svalů. V takovém případě je masáž opravdu velmi vhodná a přínosná.

Masáž jako součást komplexní léčby

Ve většině případů přináší masáž bez další léčby pouze krátkodobou úlevu a nevyřeší podstatu obtíží. Dokonce i když to na první pohled může vypadat, že po masírování potíže ustoupily. Spíše ulevuje jen krátkodobě.

Měla by se proto zařadit do komplexu s dalšími léčebnými prostředky - farmakologickou léčbou či rehabilitací.

Velmi účinná je masáž také v prevenci bolestí zad. Je však třeba její pravidelné používání. Pomáhá tak uvolňovat svaly a udržovat je pevné, ale zároveň pružné. Samotná masáž si však s léčbou potíží se zády neporadí. Bude třeba nasadit i vhodnou pohybovou aktivitu. Zanedbat bychom neměli ani dostatečný příjem vitamínů B. Konkrétně B1, B6 a také B12.

S čím nám fyzioterapie ví a naopak neumí pomoci?

Fyzioterapie lze připodobnit ke knize. Je to taková kniha o životě. Aby vás však mohla nějakým způsobem oslovit a změnit, tak si na ni musíte najít čas, přečíst si ji, ale co je nejdůležitější, musíte v ni začít věřit.

Úkolem multidisciplinárního týmu a fyzioterapeutů obecně je vypracovat plán, který člověku trpícímu pohybovými defekty zkvalitní jeho život.

Je však nanejvýš důležité, aby takový pacient spolupracoval. I přes velké pokroky, které fyzioterapie v posledních letech udělala, neumí pomoci tam, kde není vůle a ochota změnit se.

Závěrečné shrnutí

Fyzioterapie je rychle se rozvíjející zdravotnický obor, který pracuje s nejnovějšími poznatky vědy o člověku.

Fyzioterapeuti pracují na nejrůznějších pracovištích. Najdete je ve sportovních klubech, poliklinikách, soukromých sanatoriích i v nemocnicích. Jejich práce nespočívá jen v napravování zad ambulantních pacientů.

Velmi důležitá část práce se nachází v nemocnicích na intenzivních a standardních odděleních. Fyzioterapie pomůže tam, kde je ochota změnit životní styl a aktivně na sobě pracovat.

Zdroje informací, které byly použity v tomto článku:

 1. Physiotherapy in Indian communities: a brief review [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5497360/]

 2. Community physiotherapy or community-based physiotherapy [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5350549//]

 3. Physical therapy [https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_therapy]

 4. Common Physiotherapy Treatment Techniques [https://physioworks.worldsecuresystems.com/FAQRetrieve.aspx?ID=30872]

 5. What is physiotherapy? [https://www.versusarthritis.org/about-arthritis/treatments/therapies/physiotherapy/]

4.4/5 - (9 votes)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Jakub
Jakubhttps://www.fitnesaci.cz
Sportu se věnuji odmalička. Hraju fotbal a ve volném čase rád cvičím. I proto jsem se rozhodl založit tento web. Neustále se v této problematice vzdělávám. V mých článcích se budu snažit přiblížit vám můj pohled na věc.